Geen zonnestroom

In de nacht van 27 december 2014 kwam er een gemene sneeuwbui naar beneden op een relatief warme grond. Op een bepaald moment bleef de sneeuw wel liggen, maar het bleef nat en ijzig. Dit dek bedekte ook een deel van onze zonnepanelen in een dikke laag sneeuw en ijs. Omdat de bedekking niet compleet was vertikte de inverter het om te starten: hij gaf keer op keer fouten. Daardoor eindigden we de dag met 0Wh aan energie, de eerste keer voor onze installatie. Tijdens de nacht hoorden we steeds stukken ijs en sneeuw op het dak schuiven en naar beneden vallen.

28 december ben ik rond 13:00 op het dak gegaan om met een bezem en bezemsteel de laatste vierkante meters sneeuw en ijsbedekking weg te halen. Van onderen erg gevaarlijk omdat plakken van tot 50kg ineens naar beneden schoven en op het gras of bestrating terecht kwamen. Het resultaat van deze actie is goed te zien in de daggrafiek van de produktie!

Unstable operationsIncomplete snow cover

Write comment (0 Comments)

Reptielenzoo

Een paar weken geleden ben ik samen met Maxim naar twee reptielendierentuinen geweest: een in Breda en een in Tilburg. Ik heb wat geëxperimenteerd met uit de hand genomen HDR foto's (elk drie verschillende belichtingstijden) bij hoge ISO waarden. Alle foto's zijn nabewerkt met DXO Optics Pro 9, de HDR-foto's zijn op elkaar gelegd met Hugin en gemaakt met Luminance HDR.

Lees meer: Reptielenzoo

Write comment (0 Comments)

Duister Bezuinigingsbeleid?

Duister Bezuinigingsbeleid van gemeente #Westland?

De Gemeente Westland heeft besloten om in het buitengebied alleen straatverlichting te laten branden waar dit de veiligheid ten goede komt. Ik ben zeer voor bezuinigingen waar dat kan, maar dit levert wel een heel duister beeld op bij ons. Links richting de bebouwde kom, waar nog ruim verlichting brandt. Bij ons is het donker, maar naar rechts toe brandt toch af-en-toe een lamp. Is het verkeer bij ons voor het huis dan veiliger dan daar? Over de hele lengte (en 3m breedte…) maken voetgangers, fietsers en vrachtverkeer gebruik van dezelfde ruimte!

Lees meer: Duister Bezuinigingsbeleid?

Write comment (0 Comments)

Fout Kinderspeelgoed?

Deze documentatie kwam mee met een kristalgroei-experiment voor kinderen. Hoe kunnen onze kids nu wetenschap leren als we ze de verkeerde zaken vertellen? Slechts 2 van de 7 plaatjes heeft de naam goed staan.... #oops

 

Write comment (0 Comments)

Juridisch gewauwel onder e-mail

Ik was pas geleden heel blij om het volgende bericht te lezen:

“Disclaimers in Email Signatures are Not Just Annoying, But Legally Meaningless”

Jammer genoeg heeft de vereniging Eigen Huis dat bericht nog niet gelezen:

Disclaimer:
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze e-mail onverhoopt niet voor u is bestemd dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afzender en daarna het bericht te vernietigen. Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender. Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen betrachten grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mail. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt overgebracht. In een dergelijk geval zijn Vereniging Eigen Huis of haar dochtermaatschappijen op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.


En later:

Disclaimer:
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender. Vereniging Eigen huis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die door deze e-mail is veroorzaakt.

Al veel beter, want veel korter. Nog 4 regels te gaan totdat ze het helemaal hebben begrepen…..

 

#irritatie #eigenhuis

Write comment (0 Comments)