Selecteer de taal

Ik was pas geleden heel blij om het volgende bericht te lezen:

“Disclaimers in Email Signatures are Not Just Annoying, But Legally Meaningless”

Jammer genoeg heeft de vereniging Eigen Huis dat bericht nog niet gelezen:

Disclaimer:
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze e-mail onverhoopt niet voor u is bestemd dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de afzender en daarna het bericht te vernietigen. Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender. Vereniging Eigen Huis en haar dochtermaatschappijen betrachten grote zorgvuldigheid bij het verzenden van e-mail. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze e-mail juist, volledig, tijdig en virusvrij wordt overgebracht. In een dergelijk geval zijn Vereniging Eigen Huis of haar dochtermaatschappijen op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.


En later:

Disclaimer:
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Deze e-mail mag niet worden doorgestuurd, openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder de toestemming van de afzender. Vereniging Eigen huis is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die door deze e-mail is veroorzaakt.

Al veel beter, want veel korter. Nog 4 regels te gaan totdat ze het helemaal hebben begrepen…..

 

#irritatie #eigenhuis