Portret Rob
Rob Hooft is Manager van de Nederlandse taken in de Europese ELIXIR infrastructuur voor data in de levenswetenschappen bij het Dutch Techcenter for Life Sciences (DTL). Hij heeft een opleiding genoten als structuurchemicus aan de Universiteit Utrecht onder Professor Jan Kroon in het Bijvoet Laboratorium. Zijn hoofdvak was Maximale entropie in de Röntgendiffractie. Rob heeft heeft zijn promotie in hetzelfde lab gedaan met als onderwerp de structuur-activiteitsrelaties van zoet-smakende verbindingen. Hiervoor ontwikkelde hij een aantal (statistische) methoden om het simuleren van suiker-achtige moleculen te faciliteren. Na zijn promotie heeft hij 4 jaar aan het EMBL in Heidelberg als postdoc gewerkt, daar heeft hij in de groep van Gert Vriend en Chris Sander software ontwikkeld om de kwaliteit van eiwitstructuren te controleren. In 1997 is hij bij Nonius gaan werken, waar hij applicatie-software heeft geschreven voor een diffractiesysteem met een CCD-detector.

Nadat Nonius in 2001 met Bruker AXS is samengegaan, heeft Rob het ontwikkelteam in Delft geleid. Dit team ontwikkelde componenten en systemen voor Röntgenanalyse. Rob heeft het management van een groep vanaf het begin beschouwd als een nieuwe wetenschap die hij moest leren begrijpen. Als afdelingsmanager heeft Rob de lok van de structuur-analyse niet kunnen weerstaan, en is doorgegaan met het oplossen van kristalstructuren en het verbeteren van algoritmen.

Toen Bruker AXS in Nederland is gestopt met produktontwikkeling is Rob teruggekomen in de academische wereld, en heeft hij zich aangesloten bij het Nederlands Bioinformaticacentrum (NBIC) als CTO voor het BioAssist programma. Vanaf januari 2014 heeft hij twee jaar bij het Netherlands eScience Center gewerkt, waar vanuit hij het data-programma van DTL leidde. Sinds januari 2016 werkt Rob rechtstreeks voor DTL. Rob heeft sinds begin 2014 een hoop informatie verzameld over inzet van FAIR voor research data stewardship. Rob representeert ook ELIXIR in de Research Data Alliance.